کلینیک آلرژی تهران

www.clinicallergytehran.ir

کلینیک آلرژی تهران

cilink-alergy

اولین کلینیک ( فوق ) تخصصی درایران
- پایه گزاری و آغاربکار از سال ۱۳۴۸ به همت سه متخصص آلرژی
- شناسایی گسترش و شیوع بیماریهای ناشی از آلرژی در ایران و شناخت آلرژنهای بومی و کاربرد آن در روشهای تشخیصی و درمانی .
- پذیرش بیش از یکصد هزار بیمار ( با پرونده مدون کامپیوتری )
- انجام بیش از ۲۰ پروژه پژوهشی و گزارش آن در مجلات علمی پزشکی و یا کنگره های تخصصی خارج و داخل کشور
بیماریهای شایع آلرژی
۱- آلرژی بینی دائمی و انواعی از سینوزیتهای مزمن
۲- آلرژیهای فصلی ( زکام فصلی )
۳- سرفه های مزمن آلرژیک
۴- آسم
۵- حساسیتهای پوستی : اگزما و کهیر
و همچنین حساسیتهای چشمی ( ورم ملتحمه آلرژیک ) و حساسیت به سم نیش زنبورها
منابع و ماخذ مقالات و تحقیقات